ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ ทต.
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557
 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2553
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558-2562
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-255...
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
 แผนการจัดหาพัสดุ 2555
 รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6)
 
   
 
       
  โครงการอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น...   การตรวจประเมิณตามโครงการอสม.น้...   ภาพบรรยาการการแถลงนโยบายต่อสภา...  

 
   
   
   
 
 
   
 
 
   
 
  สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
  ทริค! การซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ ต่อประกันรถยนต์ ประกันรถเก๋ง  
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
  จนมากๆ  
   
 
   
 
 
 
         
 
 
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :
   
ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
Protect The King
ตำบลของไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
   
 
  หน้าแรก   |   ผลงาน อบต.  |   สถานที่สำคัญ   |   กระดานกระทู้  |   ติดต่อ อบต.      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด