ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ ทต.
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557
 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2553
 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558-2562
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-255...
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
 แผนการจัดหาพัสดุ 2555
 รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ข้อ 6)
 
   
 
       
  โครงการอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น...   การตรวจประเมิณตามโครงการอสม.น้...   ภาพบรรยาการการแถลงนโยบายต่อสภา...  

 
   
   
   
 
 
   
 
 
   
 
  สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
  จนมากๆ  
  ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย  
   
 
   
 
 
 
         
 
 
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :
   
ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
Protect The King
ตำบลของไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
   
 
  หน้าแรก   |   ผลงาน อบต.  |   สถานที่สำคัญ   |   กระดานกระทู้  |   ติดต่อ อบต.      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด