ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพิกุล ตุ้ยศักดิ์ดา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

โทร 09-3323-8027

นางสุพร วนามี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

โทร 08-7227-0952

นายจักรภัทร สมบัติมนต์

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 08-4791-3973

นางนวลศรี คณะเมือง

ผู้อำนวยการคลัง

                      โทร 08-2316-3654                       

นายนุกูล  พันธ์ุโดด

นักวิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร 09-7990-2383

ผู้บริหารท้องถิ่น

บริหารการเงินและการคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
220
1730
150318
4994
5058
153639

Your IP: 44.200.117.166
Sun, 24 Sep 2023 10:34:12 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด