ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

E-service

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกล
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 และ บ้านไทยประสงค์ ม.10
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

               พ.ศ.2567  1.ประกาศ pdf  2.ข้อบัญญัติงบประมาณ pdf 

               เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล

            ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้

            ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก

            พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf       

ประกาศอำเภอบ้านม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยวิสามัญ

            สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

            อบต.โนนสะอาด

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสะอาด

            สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของพนักงาน

             ส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566

                เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

  ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

            เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.โนนสะอาด 

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.

            โนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

            เป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

               เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565  | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ

            พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

              เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

           ลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ :  พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

           ลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

ลิงค์น่าสนใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

บริหารการเงินและการคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
220
1779
150318
5043
5058
153688

Your IP: 44.200.117.166
Sun, 24 Sep 2023 11:28:02 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด