ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

นายพลพล พงคะชา  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

 

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

นายตุรงค์ เชื้อดวงผุย  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

 

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

นายสุเนตร อุ่นวิเศษ  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

 

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

นายชาตรี เสนคำ  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
2628
3568
245651
38294
37981
251524

Your IP: 34.204.169.230
Thu, 22 Feb 2024 01:18:26 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด