เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายพลพล พงคะชา  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

 

2.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายตุรงค์ เชื้อดวงผุย  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

 

3.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายสุเนตร อุ่นวิเศษ  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

 

4.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายชาตรี เสนคำ  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
189
674
1206
85021
3751
8618
90365

Your IP: 100.24.118.144
Wed, 07 Dec 2022 10:25:55 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด