เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายพลพล พงคะชา  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

 

2.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายตุรงค์ เชื้อดวงผุย  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

 

3.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายสุเนตร อุ่นวิเศษ  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

 

4.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ของ นายชาตรี เสนคำ  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
151
842
116691
10864
4419
119805

Your IP: 44.201.94.236
Thu, 23 Mar 2023 01:51:27 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด